ریشه فسادستیزی در اصلاح نظام اداری است/ حذف امضای طلایی با تحقق دولت الکترونیک

فت فتو/کرمان استاندار کرمان گفت: ریشه فسادستیزی در مبنای اصلاح نظام اداری است و نظام اداری کارمند محور حتما فسادزاست اما دولت الکترونیک این فساد را مسدود می کند. “علی زینی وند” صبح امروز ۲۱ شهریورماه در آئین تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری دستگاه های اجرایی برتر استان کرمان عنوان کرد: […]

فت فتو/کرمان استاندار کرمان گفت: ریشه فسادستیزی در مبنای اصلاح نظام اداری است و نظام اداری کارمند محور حتما فسادزاست اما دولت الکترونیک این فساد را مسدود می کند.

“علی زینی وند” صبح امروز ۲۱ شهریورماه در آئین تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری دستگاه های اجرایی برتر استان کرمان عنوان کرد: قاعدتا باید در هفته دولت بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان کرمان برگزار می شد که مقداری با تاخیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در برخی از حوزه ها پیشرفت های داشته ایم که سرعت برخی از آنها کند است و باید تدبیری برای افزایش سرعت پیشرفت اندیشیده شود.

استاندار کرمان به تبیین شاخصه های نظام اداری سالم پرداخت و بیان کرد: هر چقدر قوانین و مقررات شفاف و غیرتفسیرپذیر باشد و ساختارها نیز چابک و شفاف باشد موفقیت عملکرد ما بیشتر و سلامت اداری تضمین تر و روند روال اداری تسهیل تر است.

وی مبداء تحول در وضعیت کشور را در تحول نظام ادرای دانست و اظهار کرد: نظام اداری ما که نظام اسلامی است، باید شفاف، غیر رانتی و چابک باشد این ویژگی ها در حد انتظار نیست.

زینی وند نظام دیوان سالاری و اداری در ایران را جوان ندانست و تصریح کرد: بسیاری از فرآیندهای نظامی اداری باید اصلاح شود و در همه ادوار فسادهایی سرباز می کند و نشان می دهد که ما بسترهای فساد را مسدود نکرده ایم.

وی با بیان اینکه رییس جمهور نیز ریشه فساد را در قوانین و مقررات و نظام اداری می داند، عنوان کرد: اکنون نظام اداری مستعد فساد، ایجاد رانت و … است و نباید منکر آن باشیم و اگر به دنبال یک نظام اداری سالم هستیم باید شفاف باشد و قوانین آن تفسیرناپذیر و کمتر تفسیرپذیر ضمن آنکه باید چابک باشد.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که دولت سیزدهم شان خود را فسادستیزی می داند، اظهار کرد: ریشه فسادستیزی در مبنای اصلاح نظام اداری است و نظام اداری کارمندمحور حتما فسادزاست و دولت الکترونیک این فساد را مسدود می کند و تاکید می کنم که دولت الکترونیک فقط یک شعار نیست بلکه برای جلوگیری از رانت های فسادزا و برای محدود کردن امضاهای طلایی یک ضرورت اجتنباب ناپذیر است.

وی با تاکید برآنکه سرمایه گذاران آدم های طلایی هر مملکت هستند، تصریح کرد: تمرکزگرایی در نظام بروکراتیک فسادزا است.

زینی وند ادامه داد: نظام اداری ما در بخش غیرالکترونیک شخص محور است و اگر به دنبال عملکرد شفاف و سالم هستیم باید قوانین و نظام اداری اصلاح شود.

استاندار کرمان مولفه اول ارزیابی دستگاه ها از دیدگاه خود را در نوع نگاه مدیر به اصلاح ساختار اداری دانست و اظهار کرد: باید افکار عمومی و گروه های مراجعه کنندگان ما را ارزیابی کنند.

انتهای پیام
ریشه فسادستیزی در اصلاح نظام اداری است/ حذف امضای طلایی با تحقق دولت الکترونیک

منبع:ایـسنا
? ریشه فسادستیزی در اصلاح نظام اداری است/ حذف امضای طلایی با تحقق دولت الکترونیک