رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ در کرمان برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت حضرت امیرالمومنین کرمان گفت: رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ با حضور گردان‌های برادر و خواهر در کرمان برگزار شد.  سرهنگ حمیدرضا حسین خانی گفت: رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ به نام سردار شهید محمد حجازی از دیروز با حضور برادران و خواهران بسیجی به مدت ۲ روز در شهر کرمان برگزار شد. […]

فرمانده ناحیه مقاومت حضرت امیرالمومنین کرمان گفت: رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ با حضور گردان‌های برادر و خواهر در کرمان برگزار شد.

 سرهنگ حمیدرضا حسین خانی گفت: رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ به نام سردار شهید محمد حجازی از دیروز با حضور برادران و خواهران بسیجی به مدت ۲ روز در شهر کرمان برگزار شد.

او می‌گوید: این رزمایش همچنین در بخش‌های باغین، ماهان، گلباف و راین نیز با حضور بسیجیان برگزار شد.

به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) کرمان این رزمایش با حضور ۶ گردان بیت المقدس و کوثر از ۲ نواحی حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت رسول (ص) به صورت مشترک برگزار شد.

 همچنین در شهرهای مختلف استان امروز این رزمایش با حضور بسیجیان گردان های مختلف برگزار شد.

 

فت فتو کرمان کرمان
رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ در کرمان برگزار شد

منبع: باشــگاه خبرنگاران
? رزمایش الی بیت المقدس ۱۲ در کرمان برگزار شد