راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان

پایگاه واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان راه اندازی شد. به گزارش گروه دانشگاه فت فتو از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای اجرای بخشنامه اخیر دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تأسیس و تجهیز مراکز واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی هر استان، پایگاه واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی […]

پایگاه واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان راه اندازی شد.

به گزارش گروه دانشگاه فت فتو از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای اجرای بخشنامه اخیر دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تأسیس و تجهیز مراکز واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی هر استان، پایگاه واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان راه اندازی شد.

این پایگاه، براساس مصوبه جلسه ستاد کرونا درخصوص همکاری دانشگاه‌ها در فرآیند واکسیناسیون و با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی جهت واکسیناسیون سراسری و طی هماهنگی با وزارت بهداشت و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است.

متقاضیان و مشمولین دریافت واکسن کرونا می توانند به این پایگاه مراجعه و با کمترین توقف و تجمع، خدمات دریافت کنند.

راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان

راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان

انتهای پیام/۴۱۲۷منبع:آنـــا
? راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان