رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار: رهاسازی فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار غیرقانونی است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار طی گزارشی اعلام کرد: بر اساس پایش و بازدیدهای کارشناسان اداره حفاظت محیط از وضعیت مدیریت فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار متأسفانه شاهد رهاسازی فاضلاب بدون عملیات تصفیه در محوطه کشتارگاه هستیم. به گزارش #فت فتو ؛ شجاعی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار طی گزارشی اعلام کرد: […]

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار طی گزارشی اعلام کرد: بر اساس پایش و بازدیدهای کارشناسان اداره حفاظت محیط از وضعیت مدیریت فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار متأسفانه شاهد رهاسازی فاضلاب بدون عملیات تصفیه در محوطه کشتارگاه هستیم.

به گزارش #فت فتو ؛ شجاعی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار طی گزارشی اعلام کرد: بر اساس پایش و بازدیدهای کارشناسان اداره حفاظت محیط از وضعیت مدیریت فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار متأسفانه شاهد رهاسازی فاضلاب بدون عملیات تصفیه در محوطه کشتارگاه هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار گفت: علی رغم صدور اخطاریه، تذکرات و مکاتبات در خصوص رفع آلایندگی و برگزاری جلسه های متعدد کارگروه پسماند در محل فرمانداری، متأسفانه با بی توجهی شهرداری انار به عنوان متولی و مالک این کشتارگاه روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: فاضلاب خطرناک کشتارگاه که احتمال انتقال بیماری وجود دارد و تهدید علیه بهداشت عمومی است بدون عملیات تصفیه مناسب در محوطه کشتارگاه رهاسازی و گاهاً به باغات کشاورزی منتقل می شود.

شجاعی افزود در سال گذشته شهردار انار به دادگاه معرفی شده است و در خصوص عدم رعایت مسائل زیست محیطی و به دلیل رهاسازی فاضلاب کشتارگاه بدون تصفیه مناسب تحت پیگرد قرار گرفت.

وی گفت:لازم به ذکر است بالغ بر دو سال به عنوان صنایع آلاینده به استان معرفی و مشمول جریمه عوارض آلایندگی نیز شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار: رهاسازی فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار غیرقانونی است

منبع: انــارما
?رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار: رهاسازی فاضلاب کشتارگاه دام شهرداری انار غیرقانونی است : اخبار استان کرمان – ورزشی