دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا نظامی

اهمیت پرداختن به موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی با فاصله گرفتن از زمان پیروزی انقلاب بیش‌تر می‌شود. به گزارش “فت فتو” هرچه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله گرفته شود، اهمیت پرداختن به موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین دستاورد‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی بیش‌تر می‌شود. انتهای پیام/تاج الدینی دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا […]

اهمیت پرداختن به موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی با فاصله گرفتن از زمان پیروزی انقلاب بیش‌تر می‌شود.

به گزارش “فت فتو” هرچه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله گرفته شود، اهمیت پرداختن به موضوع

دستاورد‌های انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین دستاورد‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی بیش‌تر می‌شود.


انتهای پیام/تاج الدینی
دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا نظامی

منبع:آرمـان
? دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا نظامی