دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و تامین امنیت غذایی جامعه است

فت فتو/کرمان رییس اداره دامپزشکینرماشیر گفت: دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و تامین امنیت غذایی جامعه است.

“فیروزه زارع پور” امروز ۱۱مهرماه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دامپزشکی با بیان اینکه کارمندان دامپزشکی به عنوان افسران حافظ امنیت غذایی و سلامت سرمایه های دامی هستند که در صعب العبورترین مناطق روستایی تا مراکز شهرها وظیفه خدمت رسانی خود به جامعه را انجام می دهند.

وی با اشاره به آغاز هفته دامپزشکی و چهاردهم مهرماه روز ملی دامپزشکی افزود: این اداره با کمک نیروهای متعهد و آشنا به اهداف و قوانین سازمان دامپزشکی در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام تلاش می کند.

زارع پور بیان کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۱۴ هزار رأس دام علیه بیماری تب مالت و  ۱۹۷۰ رأس گاو علیه بیماری تب برفکی در سطح شهرستان نرماشیر واکسینه شدند. همچنین ۹۰ هزار راس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند.

رییس اداره دامپزشکی نرماشیر در ادامه افزود: در حوزه نظارت بر بهداشت مواد غذایی بازرسی های روزانه از واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی انجام می شود و در این راستا بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و انجام آزمایشات مختلف در آزمایشگاه شبکه دامپزشکی شهرستان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و تامین امنیت غذایی جامعه است.

انتهای پیام
دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و تامین امنیت غذایی جامعه است

منبع:ایـسنا
💬 دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از مخاطرات سلامت عمومی و تامین امنیت غذایی جامعه است