خداحافظی بانوان جودوکار کشورمان در مسابقات تیمی

تیم ملی جودو بانوان کشورمان در بازی‌های کشور‌های اسلامی با شکست مقابل الجزایر از بخش تیمی حذف شد. خداحافظی بانوان جودوکار کشورمان در مسابقات تیمی منبع:آنـــا ? خداحافظی بانوان جودوکار کشورمان در مسابقات تیمی


تیم ملی جودو بانوان کشورمان در بازی‌های کشور‌های اسلامی با شکست مقابل الجزایر از بخش تیمی حذف شد.
خداحافظی بانوان جودوکار کشورمان در مسابقات تیمی

منبع:آنـــا
? خداحافظی بانوان جودوکار کشورمان در مسابقات تیمی