خاندوزی: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات در دستور کار دولت قرار گرفته است

وزیر امور اقتصاد و دارایی از تلاش برای راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات خبر داد. خاندوزی: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات در دستور کار دولت قرار گرفته است منبع:آنـــا ? خاندوزی: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات در دستور کار دولت قرار گرفته است


وزیر امور اقتصاد و دارایی از تلاش برای راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات خبر داد.
خاندوزی: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات در دستور کار دولت قرار گرفته است

منبع:آنـــا
? خاندوزی: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات در دستور کار دولت قرار گرفته است