حل مسائل قضائی محلات با همکاری دستگاه ها

مسعود رفیعی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمان گفت: بنا به نیاز هر محله و طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری های هر منطقه، حل مشکلات قضایی در کنار مسائل اداری و سازمانی هر محله با محوریت سازمان بسیج حقوقدانان پیگیری خواهد شد. مسعود رفیعی در گفتگو با […]

مسعود رفیعی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمان گفت: بنا به نیاز هر محله و طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری های هر منطقه، حل مشکلات قضایی در کنار مسائل اداری و سازمانی هر محله با محوریت سازمان بسیج حقوقدانان پیگیری خواهد شد.

مسعود رفیعی در گفتگو با فت فتو؛ با اشاره به اهداف طرح هر مسجد یک حقوقدان گفت: با هم افزایی و مشارکت بسیج ادارات، بسیج کارگری و کارخانجات در زمینه حل مسائل حقوقی ورود کرده ایم.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمان ادامه داد: بنا به نیاز هر محله و طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری های هر منطقه، حل مشکلات قضایی در کنار مسائل اداری و سازمانی هر محله با محوریت سازمان بسیج حقوقدانان پیگیری خواهد شد.

وی ضمن اشاره به مطلب فوق و تأکید بر اینکه بزرگترین مبارزه، مبارزه با استکبار جهانی آمریکا و بدخواهان ملت ایران است، خاطر نشان کرد: مسئولان مربوطه در جمع مردم محله حضور پیدا خواهند کرد تا با رفع مشکلات، روحیه امید و نشاط در بین مردم و جامعه ایجاد شود.

انتهای پیام/م
حل مسائل قضائی محلات با همکاری دستگاه ها

منبع:آرمـان
? حل مسائل قضائی محلات با همکاری دستگاه ها