حضور یکروزه نماینده ویژه رییس جمهور در زرند

امروز شهرستان زرند شاهد حضور دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده ویژه رییس جمهور در این شهرستان بود و به گزارش فت فتو ، همزمان با حضور رئیس جمهور در استان کرمان امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاونت رئیس جمهور و نماینده ویژه دکتر رئیسی به شهرستان زرند آمد تا مسایل و مشکلات این شهرستان را […]

امروز شهرستان زرند شاهد حضور دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده ویژه رییس جمهور در این شهرستان بود و

به گزارش فت فتو ، همزمان با حضور رئیس جمهور در استان کرمان امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاونت رئیس جمهور و نماینده ویژه دکتر رئیسی به شهرستان زرند آمد تا مسایل و مشکلات این شهرستان را بررسی و منتقل کند.

انتهای پیام/قنبرزهی
حضور یکروزه نماینده ویژه رییس جمهور در زرند

منبع:آرمـان
? حضور یکروزه نماینده ویژه رییس جمهور در زرند