حضور پرنده دُرنا در کهنوج

گونه نادر پرنده ُدرنا برای اولین با درشهرستان کهنوج مشاهده شد. به گزارش فت فتو؛رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: حضور این پرنده برای اولین بار در شهرستان کهنوج مشاهده وتصویربرداری شده و این گونه زیبا و ارزشمند در گروه پرندگان در معرض خطر انقراض طبقه بندی می‌شود […]

گونه نادر پرنده ُدرنا برای اولین با درشهرستان کهنوج مشاهده شد.

به گزارش فت فتو؛رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: حضور این پرنده برای اولین بار در شهرستان کهنوج مشاهده وتصویربرداری شده و این گونه زیبا و ارزشمند در گروه پرندگان در معرض خطر انقراض طبقه بندی می‌شود و یکی از سه گونه نادر، درنای مشاهده شده در ایران می‌باشد که در مسیر مهاجرت خود به شهرستان کهنوج سفر کرده است.

منصور پورسینا افزود: مشخصه بارز این پرنده علاوه بر نوار سفید رنگ پشت چشم، شاهپر‌های آن می‌باشد که که هنگام بسته بودن بال‌ها به شکل یک دسته جارو روی دم آویخته است زیستگاه این پرنده زمین‌های باز اطراف تالاب‌ها و آبگیرها، علفزار‌های باتلاقی و زمین‌های کشاورزی می‌باشد و بیشتر از مواد گیاهی تغذیه می‌کند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش افزود: این پرنده بسیار اجتماعی می‌باشد و به صورت گروهی مهاجرت می‌کند، اما تک همسر و جفت‌ها تا آخر عمر با هم زندگی می‌کنند. این پرنده در ضمیمه دو کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض (سایتیس) قرار دارد.
حضور پرنده دُرنا در کهنوج

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? حضور پرنده دُرنا در کهنوج