حضور زائران لبنانی در کرمان و زیارت شهدای جبهه مقاومت

کرمان – تعدادی از زائران لبنانی با حضور در گلزار شهدای کرمان مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی را زیارت کردند.


دریافت
۷ MB

به گزارش فت فتو، گروهی از زائران لبانی با حضور در کرمان مرقد شهید سلیمانی را زیارت کردند.

کد خبر ۵۳۲۱۴۱۴
حضور زائران لبنانی در کرمان و زیارت شهدای جبهه مقاومت

منبع:مــهر
💬 حضور زائران لبنانی در کرمان و زیارت شهدای جبهه مقاومت