حضور زائران عراقی در گلزار شهدای کرمان و زیارت مرقد سردار سلیمانی

کرمان – زائران عراقی با حضور در گلزار شهدای کرمان مرقد شهید سلیمانی را زیارت کردند. دریافت 16 MB به گزارش فت فتو، عده‌ای از زائران عراقی صبح دوشنبه با حضور در گلزار شهدای کرمان ضمن تاکید بر هوشیاری محور مقاومت و وحدت مردم ایران و عراق مرقد شهدای مقاومت به ویژه شهید سلیمانی را […]

کرمان – زائران عراقی با حضور در گلزار شهدای کرمان مرقد شهید سلیمانی را زیارت کردند.


دریافت
16 MB

به گزارش فت فتو، عده‌ای از زائران عراقی صبح دوشنبه با حضور در گلزار شهدای کرمان ضمن تاکید بر هوشیاری محور مقاومت و وحدت مردم ایران و عراق مرقد شهدای مقاومت به ویژه شهید سلیمانی را زیارت کردند.

کد خبر 5352447
حضور زائران عراقی در گلزار شهدای کرمان و زیارت مرقد سردار سلیمانی

منبع:مــهر
? حضور زائران عراقی در گلزار شهدای کرمان و زیارت مرقد سردار سلیمانی