حضور خانواده شهید پس از ۳۳ سال بر مزار وی

کرمان – خانواده شهید محمد بدیعی پس از ۳۳ سال شناسایی و از کاشان بر مزار شهیدشان در کرمان حاضر شدند. دریافت 13 MB به گزارش فت فتو، سال ۱۳۹۵ بود که چند شهید گمنام در شهر زهکلوت در جنوب کرمان به خاک سپرده شدند و حالا پس از سال‌ها بر اساس نتایج آزمایش‌ها خانواده […]

کرمان – خانواده شهید محمد بدیعی پس از ۳۳ سال شناسایی و از کاشان بر مزار شهیدشان در کرمان حاضر شدند.


دریافت
13 MB

به گزارش فت فتو، سال ۱۳۹۵ بود که چند شهید گمنام در شهر زهکلوت در جنوب کرمان به خاک سپرده شدند و حالا پس از سال‌ها بر اساس نتایج آزمایش‌ها خانواده یکی از این شهدای گمنام شناسایی شده و از کاشان بر مزار شهیدشان حاضر شدند.

کد خبر 5350780
حضور خانواده شهید پس از ۳۳ سال بر مزار وی

منبع:مــهر
? حضور خانواده شهید پس از ۳۳ سال بر مزار وی