حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان

صبح امروز در حالی که دو سال از شهادت سردار دلها می گذرد دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و لحظاتی را کنار سنگ مزار پدر ادای احترام کرد     حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان منبع: خــبرگزاری بســیج ? حضور خانواده حاج قاسم در گلزار […]

صبح امروز در حالی که دو سال از شهادت سردار دلها می گذرد دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و لحظاتی را کنار سنگ مزار پدر ادای احترام کرد

 

 

حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان

حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان
حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان

منبع: خــبرگزاری بســیج
? حضور خانواده حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان