حال و هوای شب اربعین مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی

کرمان – مردم کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان در شب اربعین به عزاداری پرداختند. دریافت 15 MB به گزارش فت فتو، کرمانی‌ها با برپایی خیمه و موکب مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی شب اربعین به عزاداری پرداختند. کد خبر 5314380 حال و هوای شب اربعین مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی منبع:مــهر […]

کرمان – مردم کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان در شب اربعین به عزاداری پرداختند.


دریافت
15 MB

به گزارش فت فتو، کرمانی‌ها با برپایی خیمه و موکب مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی شب اربعین به عزاداری پرداختند.

کد خبر 5314380
حال و هوای شب اربعین مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی

منبع:مــهر
? حال و هوای شب اربعین مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی