حاج قاسم سلیمانی در گود زورخانه+عکس

تصویری متقاوت و قدیمی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می‌کنید. به گزارش فت فتو؛ سابقه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، از آن زوایای پنهان یا کمتر دیده شده زندگی و فعالیت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. فعالیت‌هایی که به طبع از دوره نوجوانی و جوانی نقش مهم و اساسی در تربیت روح […]

تصویری متقاوت و قدیمی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می‌کنید.

به گزارش فت فتو؛ سابقه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، از آن زوایای پنهان یا کمتر دیده شده زندگی و فعالیت‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. فعالیت‌هایی که به طبع از دوره نوجوانی و جوانی نقش مهم و اساسی در تربیت روح پهلوانی این شهید والا مقام داشت و مرام جوانمردی و عیاری به او آموخت. 

در ادامه تصویری از حضور سردار سلیمانی در جوانی و در زورخانه را مشاهده می کنید.

 
حاج قاسم سلیمانی در گود زورخانه+عکس

منبع: بــرنا
?
حاج قاسم سلیمانی در گود زورخانه+عکس