جریمه میلیونی برای آتش زدن درخت در رفسنجان

دادستان شهرستان رفسنجان از شناسایی عوامل به آتش کشیدن یک اصله درخت کاج و جریمه ١٠ میلیون تومانی آنها خبر داد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمان؛چند روز پیش در بلوار آزادی روبروی پمپ گاز شهرداری، یک اصله درخت کاج به طور عمدی به آتش کشیده شد رجبی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و […]

دادستان شهرستان رفسنجان از شناسایی عوامل به آتش کشیدن یک اصله درخت کاج و جریمه ١٠ میلیون تومانی آنها خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمان؛چند روز پیش در بلوار آزادی روبروی پمپ گاز شهرداری، یک اصله درخت کاج به طور عمدی به آتش کشیده شد
رجبی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان در اینباره گفت : پس از شناسایی افرادی که باعث آتش سوزی درخت شده بودند، با هماهنگی نیروی انتظامی افراد خاطی به کلانتری ١٣ فراخوانده شدند و با حضور نماینده حقوقی شهرداری، طبق مصوبه شورا، خسارت تعیین و متخلفان ملزم به پرداخت جریمه شدند.

شهسواری میزان جریمه را متناسب با نوع و سن درخت و نظر کارشناسان عنوان کرد.

در کشور ما از بین بردن درختان ، ممنوع است و جریمه سنگینی دارد .

در ماده ١ قانون حفظ و گسترش فضای سبز وجلوگیری از قطع بی رویه درخت آمده است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
جریمه میلیونی برای آتش زدن درخت در رفسنجان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? جریمه میلیونی برای آتش زدن درخت در رفسنجان