جذب طلاب واجد شرایط و روحانی مستقر برای تبلیغ در حاشیه شهرها و روستاها

کرمان ـ حجت الاسلام اژدری گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان در نظر دارد از بین طلاب واجد شرایط، روحانی مستقر جهت تبلیغ در حاشیه شهر یا روستاهای مختلف جذب و گزینش نماید.

به گزارش فت فتو در کرمان، حجت‌الاسلام مصطفی اژدری با اشاره به فراخوان جذب روحانی مستقر در استان، گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در نظر دارد از بین طلاب واجد شرایط، روحانی مستقر جهت تبلیغ در حاشیه شهر یا روستاهای مختلف جذب و گزینش نماید.

وی به شرایط ثبت نام روحانیون به‌عنوان روحانی مستقر اشاره کرد و گفت: معمم بودن، دارای مدرک تحصیلی سطح ۲ حوزوی، قبولی در آزمون استانی و کشوری و سکونت در روستاهای محل تبلیغ از شرایط شرکت در آزمون جذب روحانی مستقر در کرمان است.

مسؤول بنیاد هدایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده تا پایان وقت اداری روز یک شنبه ۱۸ مهر ماه که متقاضیان به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی با اشاره به هدف از جذب روحانی مستقر در حاشیه شهرها و روستاها، گفت: حضور روحانیان در مناطق کم برخورد دار و روستاها سبب رشد فرهنگی اجتماعی آن منطقه و تبلیغ اسلام ناب محمدی خواهد شد.

گفتنی است متقاضیان جهت ثبت نام برای تبلیغ در در حاشیه شهر و روستاها تا تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مربوطه مراجعه کنند./۱۴۰۰/د۱۰۱/
جذب طلاب واجد شرایط و روحانی مستقر برای تبلیغ در حاشیه شهرها و روستاها

منبع:رســا
💬 جذب طلاب واجد شرایط و روحانی مستقر برای تبلیغ در حاشیه شهرها و روستاها