جان باختن جوان ۲۱ساله در برخورد با قطار

جوان ۲۱ساله سیرجانی در برخورد با قطار جان خودش را از دست داد.

به گزارش فت فتو، محمود ناظریان رئیس ایستگاه راه آهن سیرجان گفت: این قطار از بندرعباس عازم تهران بود که دو جوان با هدف ایجاد حرکات هیجانی در مسیر قطارمی ایستند و متاسفانه یکی از آنان در برخورد با قطارجان باخت و دیگری هم زخمی و امروزاز بیمارستان مرخص شد.

ناظریان علت این حادثه ورود غیرقانونی به حریم ریل راه آهن عنوان کرد و افزود: طبق قانون ماده ۱۰ ایمنی راه‌ها و راه آهن ورود به حریم راه آهن ممنوع است و اگر فردی وارد حریم راه آهن شود، خود مقصر است و در عین حال برخی از جوانان برای ایجاد حالت هیجان هنگام عبور قطار وارد ریل راه آهن می‌شوند که متاسفانه با این بازی خطرناک جان خود را به خطر می‌اندازند.

وی از والدین و مردم خواست در صورت نیاز برای عبور از ریل راه آهن از پل زیرگذر ایجاد شده در مناطق مسکونی استفاده کنند تا شاهد این حوادث ناگوار در مسیر‌های ریلی نباشیم.
جان باختن جوان ۲۱ساله در برخورد با قطار

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 جان باختن جوان ۲۱ساله در برخورد با قطار