جانباختگان کرونادر کرمان؛ ۴۴۳۴ نفر

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، ۲۲قربانی گرفت و ۱۶۳نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان ۲۲کرونایی جدید در استان شامل ۱۲نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان، ۶نفر در حوزه پزشکی جیرفت، ۲نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان، ۱نفر […]

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، ۲۲قربانی گرفت و ۱۶۳نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان ۲۲کرونایی جدید در استان شامل ۱۲نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان، ۶نفر در حوزه پزشکی جیرفت، ۲نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان، ۱نفر در حوزه علوم پزشکی بم و۱نفر در رفسنجان جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به ۴هزار و ۴۳۴نفر رسید.

دکتر شفیعی افزود:در شبانه روز گذشته۱۶۳بیمار جدید کرونا شامل ۸۷نفر در کرمان، ۳۳نفر درسیرجان، ۲۸نفر در جیرفت، ۱۱نفر در بم و ۴نفر در رفسنجان در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

 

وی گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون ۳۷هزار و ۳۹۹نفر و در حال حاضر ۸۵۲بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

 

همچنین تا دیروز ۷۹۲هزار و ۶۶۲نفر در استان کرمان دوز اول و ۴۲۶هزار و ۴۲۱نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
جانباختگان کرونادر کرمان؛ ۴۴۳۴ نفر

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? جانباختگان کرونادر کرمان؛ ۴۴۳۴ نفر