جامعه به همه شغل ها نیاز دارد/ لزوم مهارت آموزی در مدارس

فت فتو/کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: انتظار نمی رود همه دانش آموزان پزشک یا مهندس شوند و به مدارج بالای علمی برسند، جامعه ما به همه شغل ها نیاز دارد، محیط مدارس باید صحنه مهارت آموزی باشد. رضا رضایی دوم آذرماه در در دیدار با مدیرکل امور زندان های استان کرمان اظهار […]

فت فتو/کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: انتظار نمی رود همه دانش آموزان پزشک یا مهندس شوند و به مدارج بالای علمی برسند، جامعه ما به همه شغل ها نیاز دارد، محیط مدارس باید صحنه مهارت آموزی باشد.

رضا رضایی دوم آذرماه در در دیدار با مدیرکل امور زندان های استان کرمان اظهار کرد: جمعیت دانش آموزی استان بیش از ۶۸۰ هزار نفر است که در بیش از ۶۰۰۰ مدرسه تحصیل می کنند.

وی افزود: انتظار نمی رود همه این دانش آموزان پزشک یا مهندس شوند و به مدارج بالای علمی برسند، جامعه ما به همه شغل ها نیاز دارد، محیط مدارس ما باید صحنه مهارت آموزی باشد.

رضایی با بیان اینکه باید تلاش کنیم ورودی به زندان ها کم شود، گفت: در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی باید تلاش شود، به ویژه در زمینه استعمال مواد مخدر و سرقت که بیشترین جرائم هستند و همه دستگاه ها باید به کمک اداره کل زندان ها بیایند تا آمار زندانیان و ترک تحصیل کرده ها کم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: در زمینه جذب بازماندگان از تحصیل آمادگی ۱۰۰ درصد داریم در زمینه آموزش فرزندان زندانی ها کمک و در زمینه جذب آنها به مدرسه اقدام کنیم.

وی افزود: برای موفقیت بیشتر دانش آموزان کرمانی همه نهادها باید به کمک بیایند و به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند تا زمینه تحصیل و رشد فرزندان این سرزمین فراهم شود.

انتهای پیام
جامعه به همه شغل ها نیاز دارد/ لزوم مهارت آموزی در مدارس

منبع: ایـسنا
? جامعه به همه شغل ها نیاز دارد/ لزوم مهارت آموزی در مدارس