جاری شدن سیل در کوچه و پس کوچه های رفسنجان

کرمان – سیلاب گسترده محله های مختلف شهر رفسنجان را فرا گرفته و ۱۲ منطقه تخلیه شده اند. دریافت ۲۰ MB به گزارش فت فتو، سیلاب در حال گسترش است و محله‌های مختلف این شهر شاهد جاری شدن سیل هستند. آبگرفتگی گسترده خانه‌ها و مغازه و معابر عمومی در این شهر مشاهده می‌شود. کد خبر […]

کرمان – سیلاب گسترده محله های مختلف شهر رفسنجان را فرا گرفته و ۱۲ منطقه تخلیه شده اند.


دریافت
۲۰ MB

به گزارش فت فتو، سیلاب در حال گسترش است و محله‌های مختلف این شهر شاهد جاری شدن سیل هستند.

آبگرفتگی گسترده خانه‌ها و مغازه و معابر عمومی در این شهر مشاهده می‌شود.

کد خبر ۵۵۵۱۷۳۲
جاری شدن سیل در کوچه و پس کوچه های رفسنجان

منبع: مــهر
? جاری شدن سیل در کوچه و پس کوچه های رفسنجان