ثبت نام بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان پایه های ورودی در استان کرمان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ثبت نام بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان استان در پایه های اول، هفتم و دهم انجام شده است.  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، عباس ضیا در نشست مشترک اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با مدیران و […]

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ثبت نام بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان استان در پایه های اول، هفتم و دهم انجام شده است. 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، عباس ضیا در نشست مشترک اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان بیان کرد: ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان در چهار مقوله اقدام، نظارت، آمار و اطلاعات و چالش ها در حال انجام و پیگیری  است.
وی با اشاره به اجرای برنامه تدبیر در تمامی مدارس دوره ابتدایی استان گفت: تهیه برنامه سالیانه فعالیت مدارس ابتدایی بر اساس فرم ارسالی ضروری است.
ضیا با تاکید بر اینکه زمان و نحوه ی ارزشیابی دانش آموزان دوره ابتدایی سطح عملکرد (نیاز به تلاش بیشتر) بایستی در شهریور ماه انجام شود، اظهار کرد: زمان شروع ارزشیابی از پنجم شهریور ماه بر اساس آیین نامه توصیفی (ماده ٧) آغاز می شود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان بر تهیه و تدوین اطلس دسترسی دانش آموزان دوره ابتدایی به آموزش تا ابتدای سال تحصیلی جدید تاکید کرد.
وی اظهار کرد: بررسی دقیق مفاد اطلس « دانش آموزان آسیب پذیر»، در تکمیل و تدوین عملکرد مدرسه بسیار ضروری است و نقش موثری در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد.
ثبت نام بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان پایه های ورودی در استان کرمان

منبع:یـزدان کـرمان
? ثبت نام بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان پایه های ورودی در استان کرمان