تیم مذاکره‌کننده کشورمان با مورا دیدار کرد

تیم مذاکره کننده کشورمان دقایقی پیش با «انریکه مورا» مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار کرد. تیم مذاکره‌کننده کشورمان با مورا دیدار کرد منبع:آنـــا ? تیم مذاکره‌کننده کشورمان با مورا دیدار کرد


تیم مذاکره کننده کشورمان دقایقی پیش با «انریکه مورا» مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار کرد.
تیم مذاکره‌کننده کشورمان با مورا دیدار کرد

منبع:آنـــا
? تیم مذاکره‌کننده کشورمان با مورا دیدار کرد