تو می روی ولی ماها همه سلیمانی میشیم

گروه سرود رهپویان ظهور در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می خوانند. به گزارش؛فت فتو؛ گروه سرود رهپویان ظهور سرود زیبایی تقدیم به روح شهید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کردند. انتهای پیام/تاج الدینی  تو می روی ولی ماها همه سلیمانی میشیم منبع:آرمـان ? تو می روی ولی ماها همه سلیمانی میشیم

گروه سرود رهپویان ظهور در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می خوانند.

به گزارش؛فت فتو؛ گروه سرود رهپویان ظهور سرود زیبایی تقدیم به روح شهید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کردند.

انتهای پیام/تاج الدینی 
تو می روی ولی ماها همه سلیمانی میشیم

منبع:آرمـان
? تو می روی ولی ماها همه سلیمانی میشیم