توزیع بسته های اهدایی لوازم التحریر بین دانش اموزان نیازمند

در استانه اغاز سال تحصیلی جدید توزیع بسته های اهدایی لوازم التحریر بین دانش اموزان کمتر برخوردار استان اغاز شد به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛ روح الهی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان گفت: تامین این لوازم التحریر در قالب پویش ملی احسان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تامین شده است. وی […]

در استانه اغاز سال تحصیلی جدید توزیع بسته های اهدایی لوازم التحریر بین دانش اموزان کمتر برخوردار استان اغاز شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛ روح الهی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان گفت: تامین این لوازم التحریر در قالب پویش ملی احسان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تامین شده است.

وی افزود: درکل کشور ۳۵۰ هزار بسته همزمان با سال تحصیلی جدید به دانش اموزان کمتر بر خوردار اهدا میشود که سهم استان کرمان هفت هزار بسته لوارم التحریر است.
توزیع بسته های اهدایی لوازم التحریر بین دانش اموزان نیازمند

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? توزیع بسته های اهدایی لوازم التحریر بین دانش اموزان نیازمند