تهیه پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی نخبگان از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک

محمدصادق خیاطیان با اشاره به مأموریت رئیس جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مبنی بر تهیه بسته سیاستی جامع نخبگان و گفت: در پی آنچه آقای رئیسی به مرکز بررسی‌ها تکلیف کردند، بناست تا با دعوت از همه ذینفعان سند جامعی از این موضوع تهیه و به رئیس جمهور برای ابلاغ پیشنهاد شود. تهیه […]


محمدصادق خیاطیان با اشاره به مأموریت رئیس جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مبنی بر تهیه بسته سیاستی جامع نخبگان و گفت: در پی آنچه آقای رئیسی به مرکز بررسی‌ها تکلیف کردند، بناست تا با دعوت از همه ذینفعان سند جامعی از این موضوع تهیه و به رئیس جمهور برای ابلاغ پیشنهاد شود.
تهیه پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی نخبگان از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک

منبع:آنـــا
? تهیه پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی نخبگان از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک