تمدیدمهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی در کرمان

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا ۷ شهریور تمدید شد. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری به استناد مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا، تا یکشنبه ۷ شهریور خبر داد. […]

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا ۷ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری به استناد مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا، تا یکشنبه ۷ شهریور خبر داد.

 

محمد سلمانی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏های مستقیم، ۳۱ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، اما به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده بود؛ خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلات شش روز اخیر و به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی یکشنبه ۷ شهریور اعلام شد.
تمدیدمهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تمدیدمهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی در کرمان