تلف شدن ۱۵ راس گوسفند در حمله گرگها در روستای پاگدر عنبر اباد

گرگ های گرسنه به آغل گوسفندان در روستای پاگدار دهستان امجز کردند حمله کردند و ۱۵راس گوسفند را تلف کردند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمان؛خانم افشارمنش رئیس محیط زیست گفت:باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما دامداران با ایجاد سرپناه از وقوع خطرات احتمالی مانند حملات گرگ ها و سایر حیوانات وحشی جلوگیری کنند. […]

گرگ های گرسنه به آغل گوسفندان در روستای پاگدار دهستان امجز کردند حمله کردند و ۱۵راس گوسفند را تلف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمان؛خانم افشارمنش رئیس محیط زیست گفت:باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما دامداران با ایجاد سرپناه از وقوع خطرات احتمالی مانند حملات گرگ ها و سایر حیوانات وحشی جلوگیری کنند.

وی افزود:هیچ خسارتی از طرف محیط زیست به دامداران پرداخت نمیشود باید دامداران دام خود را بیمه کنند تا در موقع چنین حوادثی خسارت وارده توسط بیمه پرداخت شود.

میرزایی رئیس دامپزشکی عنبراباد گفت: با تلف شدن ۱۵راس گوسفند بیش از ۴۰۰میلیون ریال به دامدار خسارت وارد شد.
تلف شدن ۱۵ راس گوسفند در حمله گرگها در روستای پاگدر عنبر اباد

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تلف شدن ۱۵ راس گوسفند در حمله گرگها در روستای پاگدر عنبر اباد