تلاش برای ساختن کرمان در شأن پایتخت جبهۀ مقاومت جهان

سرپرست شهرداری کرمان، بر تلاش برای ساختن شهر کرمان در شأن پایتخت جبهۀ مقاومت جهان تأکید کرد. به گزارش کرمان‌آنلاین، محسن پوراسماعیلی در شورای مدیران شهرداری، با بیان اینکه کرمان، با توجه به وجود مرقد مطهر سیدالشهدای جبهۀ مقاومت، سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، پایتخت جبهۀ مقاومت در جهان محسوب می‌شود، گفت: بنابراین، باید فراتر از […]

سرپرست شهرداری کرمان، بر تلاش برای ساختن شهر کرمان در شأن پایتخت جبهۀ مقاومت جهان تأکید کرد.

به گزارش کرمان‌آنلاین، محسن پوراسماعیلی در شورای مدیران شهرداری، با بیان اینکه کرمان، با توجه به وجود مرقد مطهر سیدالشهدای جبهۀ مقاومت، سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، پایتخت جبهۀ مقاومت در جهان محسوب می‌شود، گفت: بنابراین، باید فراتر از یک کلان‌شهر معمولی به شهر کرمان نگاه کرد و این شهر را در شأن و جایگاه نامش ساخت.
وی افزود: اعتقاد دارم هر کس که شهردار کرمان می‌شود، باید با این نگاه که کرمان یک شهر معمولی نیست؛ بلکه شهری جهانی است که نگاه تمام دنیا را به خود جلب کرده است، اقدامات را پیش ببرد.
سرپرست شهرداری کرمان با اشاره به جایگاه خاص سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در ایران و جهان بیان کرد: کرمان به‌واسطۀ سردار دل‌ها، در ایران و جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ بنابراین، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که با توسعه پایدار و همه‌جانبۀ کلان‌شهر کرمان، این شهر به‌عنوان یکی از شهرهای مهم ایران اسلامی در جهان، به شکل مطلوبی ارتقا پیدا کند.
تلاش برای ساختن کرمان در شأن پایتخت جبهۀ مقاومت جهان

منبع:یـزدان کـرمان
? تلاش برای ساختن کرمان در شأن پایتخت جبهۀ مقاومت جهان