تعهد اشتغال استان در سال جاری بیش از ۴۱ هزار شغل

سال گذشته و بدلیل شروع کرونا ۷۶ هزار فرصت شغلی در استان کرمان از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛ینی وند استاندار با اشاره به اینکه بیشتر افراد بیکار استان را بانوان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل این معضل باید در حوزه مشاغل خرد و خانگی جبران شود. گفت در نیمه دوم سال باید ایجاد اشتغال سرعت بگیرد و این موضوع نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد

وی تأخیر در صدور استعلامات و مجوزهای سرمایه‌گذاری را ناشی از سوء مدیریت برخی مدیران دانست و گفت: اطلاعات مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به روز باشد تا در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار بگیرد.

رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: تعهد اشتغال دستگاه های استان در سال جاری ۴۱ هزار و ۵۵۷شغل است که این عدد جدا از مشاغل خرد و خانگی در نظر گرفته شده است.

در این جلسه همچنین عنوان شد: در استان کرمان حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری ۱۱ و چهار دهم درصد است که حدود ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

همچنین اعلام شد سال گذشته ۴۳ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد اما به دلیل کرونا ۷۶ هزار فرصت شغلی در استان از بین رفت و همین دلیل خالص اشتغال استان منفی ۳۳ هزار نفر است که این موضوع باعث شده جایگاه استان در کشور نامناسب باشد.

و همچنین اعلام شد امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۹۴۰ شغل در استان ایجاد شده در حالی که تعهد شش ماه های استان ۲۰ هزار شغل است و در این بین شهرستان های سیرجان و بردسیر بیشترین ایجاد اشتغال و فاریاب و شهربابک کمترین سهم از ایجاد اشتغال استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 
تعهد اشتغال استان در سال جاری بیش از ۴۱ هزار شغل

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 تعهد اشتغال استان در سال جاری بیش از ۴۱ هزار شغل