تصویب ۶۴۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان کرمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تصویب ۶۴۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان (تاکنون) خبر داد. به گزارش فت فتو؛ جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش وضعیت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری گفت: تا […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تصویب ۶۴۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان (تاکنون) خبر داد.

به گزارش فت فتو؛ جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش وضعیت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری گفت: تا پایان تیر ماه ۲۲۴ پروژه (شامل پروژه‌های جهش تولید، پروژه‌های نیپاو پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی استان) با ۱۱۳،۵۶۰ میلیارد ریال و ۸۳۵ میلیون دلار کل سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۸۳۶ فرصت شغلی را ایجاد خواهند  شد.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کل پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان (با احتساب پروژه‌های ۲۲ شهرستان و همچنین پروژه‌های معین‌های توسعه و تفاهم نامه صمت را ۶۴۳ پروژه با ۱،۴۴۳،۲۰۶ میلیارد ریال و ۲۲۸۵ میلیون دلار سرمایه گذاری برنامه ریزی شده پروژه (از آغاز تا بهره برداری) بیان نمود و افزود: کل سرمایه گذاری برنامه ریزی شده این ۶۴۳ پروژه در سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۰۶۶۲۵ میلیارد ریال و ۸۳۵ میلیون دلار بوده که تا کنون ۴۵۴۹۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن گلایه مندی از عدم ارسال پروژه‌های پیشنهادی یکی از شهرستان‌های استان به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تا کنون، پروژه‌های پیشنهادی ۲۲ شهرستان را ۲۰۶ پروژه با ۷۷،۴۸۶میلیون ریال سرمایه گذاری برنامه ریزی شده (هدفگذاری شده) در سال ۱۴۰۰ اعلام نمود و افزود در این پروژه ها، طی ۵ ماهه اول سال، بمیزان ۱۳ درصد هدف سرمایه گذاری سال محقق شده است.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش عملکرد ابلاغ برش استانی پروژه‌های ملی اقتصادمقاومتی سال ۱۴۰۰ تعدادپروژه‌های دارای برش ملی را ۳۸ پروژه و با اعلام اینکه از جلسه گذشته تا کنون تعداد «پروژه‌های برش استانی» اخذ شده از وزاتخانه ها، افزایش نداشته است افزود تا کنون فقط ۹ پروژه توسط ۵ وزارتخانه به استان ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد پروژه‌های جهش تولید گفت ۱۴ پروژه جهش تولید نیازمند تسهیلات بوده اند که تا کنون قرارداد عاملیت ۱۲ پروژه با بانک‌های عامل منعقد و به تهران ارسال و ابلاغ تخصیص ۸ پروژه نیز انجام شده است.
تصویب ۶۴۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان کرمان

منبع:بــرنا
?
تصویب ۶۴۳ پروژه اقتصادمقاومتی در استان کرمان