تصاویر/مراسم نواختن زنگ مهر در کرمان

سال تحصیلی جدید در استان کرمان در مراسم نمادین نواختن زنگ مهر در مدرسه دخترانه شاهد ناحیه یک شهر کرمان توسط استاندار آغاز شد. به گزارش فت فتو؛ به نقل از”راه آرمان”در سومین روز مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در بیش از هشت هزار مدرسه استان کرمان همزمان با سراسر کشور با حضور تعداد محدودی […]

سال تحصیلی جدید در استان کرمان در مراسم نمادین نواختن زنگ مهر در مدرسه دخترانه شاهد ناحیه یک شهر کرمان توسط استاندار آغاز شد.

به گزارش فت فتو؛ به نقل از”راه آرمان”در سومین روز مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در بیش از هشت هزار مدرسه استان کرمان همزمان با سراسر کشور با حضور تعداد محدودی از معلمان و دانش آموزان  و مسئولان استانی نواخته شد.
تصاویر/مراسم نواختن زنگ مهر در کرمان

منبع:دانــا
? تصاویر/مراسم نواختن زنگ مهر در کرمان