تصاویر/تقدیر اصحاب رسانه کرمان از کادر درمان بیمارستان افضلی پور

جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران کرمان به همراه رئیس بسیج رسانه استان به مناسبت گرامیداشت روز پزشک با حضور در بیمارستانافضلی پور کرمان از زحمات کادر بهداشت و درمان این مرکز تقدیر کردند. به گزارش فت فتو؛ به نقل از “راه آرمان”بیش ازیک سال است که ویروس منحوس کرونا زندگی را برای مردم جهان […]

جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران کرمان به همراه رئیس بسیج رسانه استان به مناسبت گرامیداشت روز پزشک با حضور در بیمارستانافضلی پور کرمان از زحمات کادر بهداشت و درمان این مرکز تقدیر کردند.

به گزارش فت فتو؛ به نقل از “راه آرمان”بیش ازیک سال است که ویروس منحوس کرونا زندگی را برای مردم جهان سخت کرده است. در این میان کادر بهداشت و درمان به ویژه پزشکان و پرستاران که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند بیش از همه در معرض درگیری با این بیماری سخت و ناجوانمردانه قرار داشته و دارند.

 امروز جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران کرمان به همراه رئیس بسیج رسانه استان به مناسبت گرامیداشت روز پزشک با حضور در بیمارستان افضلی پور کرمان از زحمات کادر بهداشت و درمان این مرکز تقدیر کردند.

 

 

 
تصاویر/تقدیر اصحاب رسانه کرمان از کادر درمان بیمارستان افضلی پور

منبع:دانــا
? تصاویر/تقدیر اصحاب رسانه کرمان از کادر درمان بیمارستان افضلی پور