تجهیز ۹۸هزار هکتار از اراضی و باغات استان کرمان به آبیاری نوین

در استان کرمان با اقلیم چهارگانه و تنوع محصولات کشاورزی، سالیانه ۲۴هزار میلیارد تومان سود کشاورزی نصیب کشاورزانش می‌شود. به گزارش فت فتو، سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان گفت: تا کنون ۹۸درصد از اراضی و باغات استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است که تنها ۲۳درصد استان را شامل می شود. […]

در استان کرمان با اقلیم چهارگانه و تنوع محصولات کشاورزی، سالیانه ۲۴هزار میلیارد تومان سود کشاورزی نصیب کشاورزانش می‌شود.

به گزارش فت فتو، سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان گفت: تا کنون ۹۸درصد از اراضی و باغات استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است که تنها ۲۳درصد استان را شامل می شود.

وی تصریح کرد: دلیل عدم استقبال از طرحهای حمایتی دولت از کشاورزان، خرده مالکی، مشکلات کم آبی، کم بارانی و خشکسالی و درصد بالای شوری آب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۴میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که معادل ۷۵درصد است.

در حالی تجهیز مزارع و باغات به سیستم های آبیاری نوین بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد که وضعیت ذخائر آبی در استان در نقاط مختلف کاهش یافته است.
تجهیز ۹۸هزار هکتار از اراضی و باغات استان کرمان به آبیاری نوین

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تجهیز ۹۸هزار هکتار از اراضی و باغات استان کرمان به آبیاری نوین