تجهیز نانوایی‌های استان کرمان به کارت خوان جدید

نانوایی‌های استان کرمان تا پایان تیرماه به کارت خوان جدید مجهز می شوند. به گزارش فت فتو، معاون سیاسی امنیتی استاندارگفت: طبق وعده‌های انجام شده کل نانوایی‌ها تا هفتم تیرماه به کارت خوان‌های هو شمند مجهز می‌شوند.آقای جلالی افزود: استان کرمان رتبه اول را در حوزه زیرساختی هوشمندسازی یارانه آرد و نان با نصب کارتخوان‌ها […]

نانوایی‌های استان کرمان تا پایان تیرماه به کارت خوان جدید مجهز می شوند.

به گزارش فت فتو، معاون سیاسی امنیتی استاندارگفت: طبق وعده‌های انجام شده کل نانوایی‌ها تا هفتم تیرماه به کارت خوان‌های هو شمند مجهز می‌شوند.آقای جلالی افزود: استان کرمان رتبه اول را در حوزه زیرساختی هوشمندسازی یارانه آرد و نان با نصب کارتخوان‌ها دارد وگام‌های خوبی برداشته شده است.

وی گفت: در بحث و بررسی‌ها مختلف و آسیب شناسی‌های صورت گرفته یک مدل جدید نظارت با تیم‌های واکنش سریع نظارت بر بازار در پنج حوزه احتکار گران فروشی کم فروشی قاچاق و تقلب در دست تهیه است و به محض تهیه شدن این مدل در سامانه واکنش سریع به اطلاع مردم خواهد رسید و این روند دو طرفه است.

 

در این نشست مقرر شد نظارت‌ها با همکاری اصناف تشدیدیابد و تعزیرات هم متمرکز در حوزه رسیدگی شود و بیشتر فعالیت کند و از ظرفیت مردم هم بیشتر استفاده شود.
تجهیز نانوایی‌های استان کرمان به کارت خوان جدید

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? تجهیز نانوایی‌های استان کرمان به کارت خوان جدید