تجلیل از سنگر سازان بی سنگر در کرمان

در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس ،همایش سنگر سازان بی سنگر در کرمان برگزار شد . به گزارش فت فتو،این همایش با حضور کارنما فرمانده تیپ رزمی مهندسی خیبر در دوران مقدس و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد . کارنما فرمانده تیپ رزمی مهندسی خیبر در دوران مقدس و […]

در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس ،همایش سنگر سازان بی سنگر در کرمان برگزار شد .

به گزارش فت فتو،این همایش با حضور کارنما فرمانده تیپ رزمی مهندسی خیبر در دوران مقدس و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد .

کارنما فرمانده تیپ رزمی مهندسی خیبر در دوران مقدس و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در این همایش به نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس دردوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس دریای بی کران پاکی ها، معرفت و انسانیت بود و در آن هیچ گونه حب دنیایی وجود نداشت .

وی تصریح کرد: جهادگران بدون هیچ نام و نشان و توقعی بخش مهمی از مسولیت مهندسی رزمی جنگ را به عهده گرفتند.

در پایان این مراسم از 20نفر از جهادگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس در عرصه جهاد سازندگی با لوح سپاس قدردانی شد .
تجلیل از سنگر سازان بی سنگر در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تجلیل از سنگر سازان بی سنگر در کرمان