تجلیل از سربازان نمونه ارتش

در مراسمی با نام جشنواره حضرت علی اکبر امروز در کرمان از سربازان نمونه یگان‌های ارتش تجلیل شد. به گزارش فت فتو؛امیر غلامعلیان فرمانده قرار گاه جنوبشرق ارتش گفت: ارتش و به خصوص نیروی زمینی تمام آموزه‌های خود را بر مبنای ارتقای روحیه نیروی انسانی و فرهنگ ارزش محوری قرار داده است. فرمانده قرار گاه […]

در مراسمی با نام جشنواره حضرت علی اکبر امروز در کرمان از سربازان نمونه یگان‌های ارتش تجلیل شد.

به گزارش فت فتو؛امیر غلامعلیان فرمانده قرار گاه جنوبشرق ارتش گفت: ارتش و به خصوص نیروی زمینی تمام آموزه‌های خود را بر مبنای ارتقای روحیه نیروی انسانی و فرهنگ ارزش محوری قرار داده است.

فرمانده قرار گاه جنوبشرق ارتش گفت : سربازان وظیفه به عنوان امانت امروز در کنار و همکار کادر ارتش برای اداره امور کشور در زمینه‌های مختلف در آینده تربیت می‌شوند.

امیر غلامعلیان افزود:نیروی انسانی مهمترین مولفه در ارتش است که برای تاثیرگذاری آن در پیشبرد اهداف آینده نظام و کشور برنامه ریزی شده است

تجلیل از سربازان نمونه ارتش

تجلیل از سربازان نمونه ارتش

تجلیل از سربازان نمونه ارتش

تجلیل از سربازان نمونه ارتش

تجلیل از سربازان نمونه ارتش
تجلیل از سربازان نمونه ارتش

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تجلیل از سربازان نمونه ارتش