تجلیل از دستگاههای برتر استان

در مراسمی امروز از برگزیدگان خدمت و دستگاههای اجرایی برتر سال ۹۹ قدر دانی شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمان؛ در مراسمی که با حضور استاندار برگزار شد از دستگاههای برتر شامل  بخش درمان اداره کل تامین اجتماعی استان ، اداره کل پزشکی قانونی استان ،اداره کل آموزش و پرورش استان ،سازمان مدیریت و […]

در مراسمی امروز از برگزیدگان خدمت و دستگاههای اجرایی برتر سال ۹۹ قدر دانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمان؛ در مراسمی که با حضور استاندار برگزار شد از دستگاههای برتر شامل  بخش درمان اداره کل تامین اجتماعی استان ، اداره کل پزشکی قانونی استان ،اداره کل آموزش و پرورش استان ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  و برق استان تجلیل شد.

استاندار کرمان در این مراسم گفت مبدا تحول در وضعیت کشور تحول در نظام اداری است .

 

زینی وند توسعه دولت الکترونیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول در نظام اداری دانست و افزود فساد ستیزی ،چابک سازی و مقابله با رانت مهمترین دستاوردهای توسعه دولت الکترونیک است .

وی عبور از تمرکز گرایی و اصلاح قوانین اداری و همچنین شفافیت و سالم سازی نظام اداری را بستر مقابله با فساد در نظام اداری برشمرد و اظهار داشت نظام اداری باید از کارمند محوری و تفسیر سلیقه ای به سمت الکترونیکی شدن و چابکی حرکت کند.

 

دانلود

کد ویدیو

 
تجلیل از دستگاههای برتر استان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تجلیل از دستگاههای برتر استان