تجلیل از جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور حمیدرضا حسینخانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) و محمدرضا محمدی زاده جانشین محترم ناحیه مقاومت امیرالمومنین (ع) از جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران شهرستان کرمان تقدیر به عمل آمد. به گزارش “فت فتو” همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل و دیدار با جانبازان ساکن […]

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور حمیدرضا حسینخانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) و محمدرضا محمدی زاده جانشین محترم ناحیه مقاومت امیرالمومنین (ع) از جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران شهرستان کرمان تقدیر به عمل آمد.

به گزارش “فت فتو” همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل و دیدار با جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران،گرانقدر هشت سال دفاع مقدس با حضور حمیدرضا حسینخانی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) و محمدرضا محمدی زاده جانشین محترم ناحیه مقاومت امیرالمومنین (ع) و همکاری حوزه شهید مطهری برگزار شد.

انتهای پیام/تاج الدینی
تجلیل از جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس

منبع:آرمـان
? تجلیل از جانبازان ساکن در مرکز توانبخشی ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس