بیش از ۱۷ هزار نفر در رودبار جنوب واکسن کرونا دریافت کردند

جیرفت – فت فتو – ناظر شهرستان رودبارجنوب در امور کرونا از واکسیناسیون ۱۷ هزار و ۱۵۶ نفر از ابتدای اجرای واکسیناسیون علیه این بیماری تاکنون خبر داد. فاطمه سیدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای هفت […]

جیرفت – فت فتو – ناظر شهرستان رودبارجنوب در امور کرونا از واکسیناسیون ۱۷ هزار و ۱۵۶ نفر از ابتدای اجرای واکسیناسیون علیه این بیماری تاکنون خبر داد.

فاطمه سیدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تحت پوشش این دانشگاه ناظر(سوپروایز) انتخاب و معرفی کرده است.

وی ادامه داد: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به عنوان ناظر شهرستان رودبار انتخاب و در این زمینه بازدیدهای ماهیانه انجام و گزارش ها اعلام شد.

ناظر شهرستان رودبارجنوب در امور کرونا، جمعیت هدف واکسیناسیون این شهرستان را ۷۱ هزار و ۶۲۲ نفر اعلام کرد و از واکسیناسیون ۲۰ درصدی نوبت اول و چهار درصدی نوبت دوم واکسینه مردم این شهرستان خبر داد.

وی تعداد افراد واکسینه شده در نوبت اول شهرستان رودبار جنوب را ۱۴ هزار و ۷۲۶ نفر و نوبت دوم ۲ هزار و ۴۳۰ نفر اعلام کرد.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بازدیدهای مستمر از شهرستان رودبار جنوب خبر داد و گفت: این بازدیدها در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نظارت بر واکسیناسیون برنامه ریزی و انجام می شود.
بیش از ۱۷ هزار نفر در رودبار جنوب واکسن کرونا دریافت کردند

منبع:ایرنـا
? بیش از ۱۷ هزار نفر در رودبار جنوب واکسن کرونا دریافت کردند