به همت سپاه شهرستان فاریاب جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد

به همت سپاه شهرستان فاریاب جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد منبع: خــبرگزاری بســیج ? به همت سپاه شهرستان فاریاب جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد
به همت سپاه شهرستان فاریاب جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد

منبع: خــبرگزاری بســیج
? به همت سپاه شهرستان فاریاب جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزار شد