بهره مندی بمی ها از آب سد نسا تا پایان سال

اقای رشیدی گفت با تکمیل لوله گذاری دویست متر باقیمانده تا دو روز اینده ، مردم شهرهای بم و بروات تا پایان سال از آب این سد بهره‌مند خواهند شد. به گزارش فت فتو؛مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: قرارداد خط اصلی پروژه انتقال آب از سد ‌نساء به شهرهای بم و بروات ۵۳ […]

اقای رشیدی گفت با تکمیل لوله گذاری دویست متر باقیمانده تا دو روز اینده ، مردم شهرهای بم و بروات تا پایان سال از آب این سد بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش فت فتو؛مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: قرارداد خط اصلی پروژه انتقال آب از سد ‌نساء به شهرهای بم و بروات ۵۳ کیلومتر بود که تنها ۲۰۰ متر آن باقی مانده که طی مدت دو روز آینده لوله گذاری این خط نیز تکمیل خواهد شد

 رشیدی با اشاره به اینکه حدود دو سال قبل زمانی که این پروژه را تحویل گرفتم تنها ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، افزود: اصل پروژه خرید لوله و اجرای آن بوده که تکمیل شده و مردم تا پایان سال جاری از این آب بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: به این پروژه ۲۰۰۰ متر در قالب ۲۵ درصد اضافه شده تا آبرسانی به مخازن بم نیز وصل شود زیرا امکان وصل آن توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وجود نداشت. ضمن اینکه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی و ۴۵ میلیارد تومان اعتبار ظرف مدت۲۰ روز آینده تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان افزود: در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۰سال گذشته اعتبار برای این پروژه هزینه شد و با توجه به افزایش قیمت‌ها نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان پیمانکار پروژه طلبکار است.

رشیدی با اشاره به اینکه در فازهای بعدی و برای تکمیل این پروژه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است، تصریح کرد: امسال تنها ۶۵ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده که تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نشده و این پروژه نیاز به کمک ویژه در جهت اعتباررسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان درباره پروژه پایاب سرریز سد نساء گفت: بعد از سیل سال ۹۵ پایین دست سد نساء که از پایدارترین سدهای کشور محسوب می‌شود، خسارت دید و هر لحظه خطر بدنه این سد را تهدید می‌کرد و با بحران جدی روبه رو شده بودیم که تصمیم به اجرای این پروژه گرفته شد.

وی ادامه داد: این پروژه با قرارداد ۵۸ میلیارد تومانی منعقد شد و در آن زمان از محل حوادث نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شد و اکنون پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصدی دارد و حصارکشی و اینترنت سد نیز به این پروژه اضافه شده است.

رشیدی بیان ‌کرد: از طرف ستاد بحران کشور نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط وزیر کشور دولت دوازدهم به این پروژه تخصیص پیدا کرد که هم اکنون به سازمان برنامه و بودجه رسیده و نیاز به پیگیری نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی دارد.




بهره مندی بمی ها از آب سد نسا تا پایان سال

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? بهره مندی بمی ها از آب سد نسا تا پایان سال