بسیجیان طرح شهید سلیمانی شهرستان نرماشیر به کمک کادر درمان

بسیجیان شهرستان نرماشیر در قالب طرح شهیدسلیمانی به‌کمک کادر درمان برای ریشه کن کردن ویروس منحوس کرونا اعزام شدند.

به‌گزارش “فت فتو” از نرماشیر؛ بسیجیان طرح سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان‌نرماشیر به کمک کادر درمان برای جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا وارد میدان شدند.
بسیجیان طرح شهید سلیمانی شهرستان نرماشیر به کمک کادر درمان

منبع:آرمـان
💬 بسیجیان طرح شهید سلیمانی شهرستان نرماشیر به کمک کادر درمان