برگزاری سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق

همزمان با اغاز هفته مدیریت مصرف آب و انرژی، سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برقبرگزار شد. به گزارش فت فتو، در این سمینار که با حضور ۲۰۰ نفر از مدیران و مهندسان شرکت‌های برقی استان برگزار شد آخرین روش‌ها برای مصرف بهینه و تولید دانش بنیان انرژی برق مطرح و بررسی شد.همچنین دکتر محمود […]

همزمان با اغاز هفته مدیریت مصرف آب و انرژی، سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برقبرگزار شد.

به گزارش فت فتو، در این سمینار که با حضور ۲۰۰ نفر از مدیران و مهندسان شرکت‌های برقی استان برگزار شد آخرین روش‌ها برای مصرف بهینه و تولید دانش بنیان انرژی برق مطرح و بررسی شد.
همچنین دکتر محمود فتوحی فیروزآباد استاد دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با هزینه خاموشی برای مشترکین صنعتی و مهندس هادی مدقق، رییس دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر در خصوص روش‌های نوین و بهینه تولید برق سخنرانی کردند.
در‌حاشیه این سمینار نمایشگاه دستاورد‌های دانش بنیان و فناورانه در حوزه مدیریت انرژی نیز برگزار شد.
این سمینار از سوی شرکت برق منطقه‌ای کرمان و با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه کرمان و پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
برگزاری سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? برگزاری سمینار مدیریت انرژی و هوشمندسازی شبکه برق