برگزاری تعزیه خوانی در سطح شهر کرمان

کرمان – همزمان با شب اربعین مراسم تعزیه خوانی در مناطق مختلف شهر کرمان برگزار شد. دریافت 15 MB به گزارش فت فتو، به مناسبت اربعین حسینی مراسم تعزیه خوانی در مناطق مختلف شهر کرمان برگزار شد. کد خبر 5314383 برگزاری تعزیه خوانی در سطح شهر کرمان منبع:مــهر ? برگزاری تعزیه خوانی در سطح شهر […]

کرمان – همزمان با شب اربعین مراسم تعزیه خوانی در مناطق مختلف شهر کرمان برگزار شد.


دریافت
15 MB

به گزارش فت فتو، به مناسبت اربعین حسینی مراسم تعزیه خوانی در مناطق مختلف شهر کرمان برگزار شد.

کد خبر 5314383
برگزاری تعزیه خوانی در سطح شهر کرمان

منبع:مــهر
? برگزاری تعزیه خوانی در سطح شهر کرمان