بررسی مشکلات کارگران زغالسنگ کرمان

مسائل و مشکلات کارگران زغالسنگ در زرند باحضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، بررسی شد. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرعامل صندوقِ بازنشستگیِ فولاد در بازدید از کارخانه زغالشوییِ شهرستان زرند گفت: این مجموعه، نیاز به سرمایه گذاری هایِ جدید و بروز رسانی دارد و ما باید ظرفیت کار در اینجا را به شدت […]

مسائل و مشکلات کارگران زغالسنگ در زرند باحضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، بررسی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرعامل صندوقِ بازنشستگیِ فولاد در بازدید از کارخانه زغالشوییِ شهرستان زرند گفت: این مجموعه، نیاز به سرمایه گذاری هایِ جدید و بروز رسانی دارد و ما باید ظرفیت کار در اینجا را به شدت افزایش دهیم.

عامریان بر احقاقِ حقوق همه کارگران و در عین حال، همکاری بیشترِ آنان ، برای افزایش تولید تاکید کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور همچنین از بخشهای مختلف معدن زغالسنگ هجدک راور بازدید کرد و با حضور در جمع کارگران ، در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 
بررسی مشکلات کارگران زغالسنگ کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? بررسی مشکلات کارگران زغالسنگ کرمان