برداشت پسته از ۳۷ هزار هکتار باغات بارور شهرستان زرند

رئیس اداره جهاد کشاورزی زرند گفت امسال پیش بینی تولید حدود۱۲ تا ۱۵ هزار تن محصول پسته را داریم. 

به گزارش فت فتو ، محمدی مدیر جهاد کشاورزی زرند گفت: در ابتدای سال به جهت اینکه امسال سال پسته شهرستان بود پیش بینی تولید ۲۵ هزار تن محصول را داشتیم که متاسفانه سرمازدگی فروردین امسال حدود ۵۰ درصد از محصول را از بین برد.

وی افزود:با این وجود در حال حاضر پیش بینی تولید حدود۱۲ تا ۱۵ هزار تن محصول را داریم. 

محمدی تصریح کرد: این محصول توسط ۱۱۰ ترمینال تمام مکانیزه، ۴۶۰ ترمینال نیم مکانیزه و  ۵۵۰۰ ترمینال خانگی  فرآوری می شود ضمن اینکه در مدت زمان یک ماهه برداشت، به طور متوسط ۷ هزار نفر کارگر در هر روز کار برداشت پسته را انجام می دهند.

انتهای پیام/ زرند
برداشت پسته از ۳۷ هزار هکتار باغات بارور شهرستان زرند

منبع:آرمـان
💬 برداشت پسته از ۳۷ هزار هکتار باغات بارور شهرستان زرند