برداشت حدود ۱۶ هزار تن گردو در کرمان

رئیس جهاد کشاورزی شمال کرمان گفت: امسال حدود ۱۶ هزار تن گردوی خشک از باغ‌های استان کرمان برداشت می‌شود که نسبت به پارسال یک تن کاهش دارد. به گزارش فت فتو ،عباس سعیدی گفت:امسال سطح زیر کشت گردو استان ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار است که از این میزان ۳ هزارو ۶۰۰ هکتار نهال و […]

رئیس جهاد کشاورزی شمال کرمان گفت: امسال حدود ۱۶ هزار تن گردوی خشک از باغ‌های استان کرمان برداشت می‌شود که نسبت به پارسال یک تن کاهش دارد.

به گزارش فت فتو ،عباس سعیدی گفت:امسال سطح زیر کشت گردو استان ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار است که از این میزان ۳ هزارو ۶۰۰ هکتار نهال و ۱۳ هزارو ۵۰۰ هکتار بارور است.

وی افزود: امسال نسبت به پارسال به علت خسارت سرمازدگی وخشکسالی حدود هزارتن کاهش داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان اظهار داشت:از هر هکتار حدود ۱ هزارو ۲۰۰ کیلو گرم گردو برداشت می‌شود وسالانه حدود ۱۳هزار میلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان باغدار استان شده است.

سعیدی تصریح کرد: برداشت گردو از اوایل شهریور ماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه دارد

وی افزود: حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد گردوی برداشتی در داخل استان به مصرف می‌رسد و مقداری هم به صورت قاچاق به کشور‌های همسایه بُرده می‌شود.

 شهرستان بافت بیشترین برداشت گردو  در استان را دارد.
برداشت حدود ۱۶ هزار تن گردو در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? برداشت حدود ۱۶ هزار تن گردو در کرمان